V této zakázce jsme realizovali bronzovou bustu pro klienta, který je přímým příbuzným a potomkem slavného lékaře Viléma Lambla.

Zadání výroby busty

Rádi bychom realizovali slavného českého rodáka a lékaře Viléma Lambla, který je náš přímý příbuzný. Znám je mimo jiné tím, že byl v intimním vztahu se spisovatelkou Boženou Němcovou. Busta by byla z bronzu a 45 cm vysoká, s podstavcem.

Parametry busty

  • Busta Vilém Dušan Lambl
  • Velikost : 45 cm (40 cm + podstavec)
  • Materiál: Bronz
  • Úprava: Bronz, tmavá patina (tmavé hloubky, světlé výšky)
  • Busta dutá, stěna 10 mm
  • Použito v interiéru

Kdo je vyobrazen

Vilém Dušan Lambl (5. prosince 1824 Letiny – 12. února 1895, Varšava) byl český biolog, lékař, průkopník moderního dětského lékařství v českých zemích a politický aktivista.

V roce 1851 se Lambl seznámil Boženu Němcovou, kterou během její nemoci ošetřoval. Patřil ke spisovatelčiným literárním důvěrníkům, podporoval její slovanské uvědomění a byl lékařem celé její rodiny. Intimní vztah Němcové s Lamblem trval od podzimu 1851 do jara 1853.

Zdroj: Wikipedie

Podklady pro bustu

Původní foto jako podklad pro bustu.

3D model busty

Vždycky je velmi obtížné dosáhnout přesné podoby, pokud vycházíme jen z jedné historické fotky. Přesto je výsledek od modeláře velmi povedený.

3D tisk busty

3D tisk byl proveden ze 3 kusů, vzhledem k velikosti. Použit speciální filament určený pro formy na odlévání.

Výroba skořepinové formy

Původně jsem dělali formu z jednoho kusu. Ukázalo se, že mnohem efektivnější bylo udělat bustu z více kusů a následně svařit.

Bronzová busta – odlitek

Jednotlivé odlitky bylo potřeba správně napasovat, zbrousit, svařit a následně velmi detailně vybrousit, vyleštit.

Bronzová busta – cizelace

Důkladná cizelace do nejmenších detailů. Následovalo leštění a patinace.

Bronzová busta Lambl

Busta – finální patina

Na patinaci jsme použili tmavou antickou patinu a ochranu pomocí vosku.

Bronzová busta Lambl - patina

Busty na zakázku

Máte zájem o zhotovení busty na zakázku dle vaší představy? Odléváme do bronzu historické i současné busty. Stačí nás kontaktovat: info@futlab.cc.