V této zakázce jsme měli možnost realizovat velmi zajímavou zakázku. Jednalo se o vytvoření symbolické bronzové svatováclavské koruny, která by měla být uložena na hrob císaře a krále Karla Habsburského na Madeiře při 100. výročí jeho úmrtí (1. 4. 2022). Symbolicky bude předána poslednímu žijícímu Habsburkovi.

Zadání výroby bronzové koruny

Klient požadoval výrobu bronzové koruny zjednodušené pro účely odlití do bronzu.

Poptávka od klienta:

Na základě včerejšího tel. hovoru Vám zasílám k nahlédnutí fotografii a prosím o posouzení možnosti odlití svatováclavské koruny v podobném duchu. Je reálné vše stihnout do cca 20. března 2021? V příloze jsou nějaké fotky: – z Kapucínské hrobky ve Vídni- jednoduchá skica s přibližnými rozměry- fotky kopie koruny, kterou jsme letos darovali Karlovi Habsburskému k jeho 60. narozeninám. Koruna by měla být uložena na hrob císaře a krále Karla Habsburského na Madeiře při 100. výročí jeho úmrtí (1.4.2022).

Svatováclavská koruna

Svatováclavská koruna je jako česká královská koruna nejstarší a nejvýznamnější součástí českých korunovačních klenotů. Ačkoli se po zániku monarchie nestala jedním z oficiálních symbolů novodobého českého státu, těší se dodnes zvláštní úctě. Je zasvěcena svatému Václavovi a spolu s korunovačním žezlem a jablkem je uchovávaná v tzv. korunní komoře nad svatováclavskou kaplí katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Vystavována je jen výjimečně, a to při významných státních událostech. Wiki.

Parametry odlitku

  • Dle dodaných fotek od klienta
  • Rozměry: 25 x 20 cm
  • Odlití do bronzu, metoda ztraceného vosku
  • Použití technologie FDM i SLA pro detailní 3D tisk modelu
  • Kombinujeme metodu ztraceného PLA a vosku
  • Klasická bronzová patina + ochrana voskem

Podklady pro bronz korunu

Vycházeli jsme z fotky reálného bronzového odlitku koruny. Vzorem nám byl i model repliky koruny. Vzhledem k technice odlévání však bylo nutné některé detaily zjednodušit a udělat větší sílu koruny kvůli lepšímu prolití (cca 8 mm).

Replika svatováclavské koruny
svatováclavská koruna bronzová
Svatováclavská koruna bronzová – odlitek

3D model koruny

Vytvořili jsme zjednodušený model pro odlití.

Prvotní návrh se více podobal reálné koruně, byl však nevhodný pro metodu lití i výrobu silikon formy
3D model koruny upravený pro odlévání

3D tisk koruny

Nejprve jsme vytiskli hlavní část koruny na 3D tiskárně do speciálního filamentu.

Listy koruny jsou velmi detailní, a proto bylo vhodné použít SLA tiskárnu a vytvořit tak velmi detailní precizní tisk. Následně jsme vyrobili silikonovou formu a odlili do ní voskové modely.

Odlévání do vosku

3D tisk upravíme a poté připevníme i lící a vzduchové kanálky z vosku. Výsledný model poté půjde rovnou do břečky a vznikne tak skořepinová forma.

Voskový pozitiv

Voskové modely s kanálky.

Výroba skořepinové formy

Model následně namáčíme a sypeme speciálním pískem.

Výsledná forma je vypálená a poznáte to podle bílé barvy.

Formy poté obrátíme, předehřejeme a připravíme na odlití do bronzu. Následně roztavíme potřebné množství bronzu (cca 1200 stupňů) a odlijeme.

Bronzový hrubý odlitek

Hrubý odlitek koruny má ještě zbytky skořepiny, které je potřeba vyčistit, vydrátovat, vybrousit a vycizelovat.

Bronzová koruna – cizelace a svařování

Hrubé zbroušení bronzu a zahlazení vrstev po 3D tisku.

Broušení a cizelování trvá desítky hodin práce a je to nejnáročnější část samotné výroby bronzového odlitku.

Čím nepravidelnější tvar, tím více práce při cizelování. Na druhou stranu velké a hladké plochy zase vyžadují vyleštění do zrcadlového lesku, což je taky časově náročná práce.

Vycizelované listy koruny, nepohledová strana.
První část zbroušení koruny

Bronzová koruna – patinace

PO vycizelování a vyleštění do zrcadlového lesku, nanášíme speciální chemickou patinu, která zvýrazní lesklé výšky a tmavé hloubky, vznikne tak hezký kontrast. Následně nanášíme ochranný vosk a znovu rozleštíme hladké plochy.

Bronzová královská koruna
Detail bronzové koruny s patinou
Svatováclavská bronzová koruna

Sochy, odlitky a busty na zakázku

Máte zájem o zhotovení bronzové busty či sochy na zakázku dle vaší představy? Používáme moderní technologie a tradiční materiály: jako bronz, měď nebo mosaz. Vše dokážeme zhotovit na základě dodaných fotek. Od 3D modelu až po výsledný odlitek s patinou.

Stačí nás kontaktovat: info@futlab.cc.